Ulisse Dining

Clei Ulisse Dining er en vægseng med integreret bord, der er automatisk folder sig sammen når vægsengen åbnes. Ulisse Dining bordet har plads til 5 personer, 2 på hver sin side af bordet og en for bordenden. Ulisse Dining vægsengen er 167cm bred, 220cm høj og 31cm dyb. Bordet er 135cm langt og 78cm bredt. […]

Status: Ikke på lager

Kode for produkt